Αλλάζουμε!

“Σήμερα αλλάξαμε.

Μεγάλη κουβέντα η αλλαγή!

Αλλά για να το αποδραματικοποιήσουμε, εμείς αλλάξαμε το site μας απλώς. Και το αλλάζουμε σε μία στιγμή που βρίσκεται ίσως στην καλύτερη φάση του. Πιστεύω ότι τις αλλαγές τις κάνουμε για να προβλέψουμε  κι όχι για να σώσουμε. Χωρίς αλλαγή  άνθρωποι και καταστάσεις κουράζουν και κουράζονται.” Τζένη Μπαλατσινού

… Η συνέχεια σε λίγο στις οθόνες σας!